Civic Integration office hour / Spreekuur Inburgering

The civic integration office hours are being held online. You will have a consultation with one of our teachers to determine your Dutch proficiency level, to determine whether the Language Centre is the right school and if so, which course is best suited to you. The consultation can take place in Dutch or English.

It is held via Google Meet (a video meeting). You will need a laptop for this, or a smartphone or tablet with the app Google Meet. You will receive a link for Google Meet from the Language Centre at least 15 minutes before the start of your consultation hour.

Please note: for the 0 to A2 civic integration course, mastery of English is required, due to the use of English as a supporting language. If you do not speak English, it is better to contact another language school.

You can book your consultation via this system. Please click on an available time slot to book your consultation.

If you have any technical questions, please contact the Language Centre at talencentrum@rug.nl.

Thanks in advance.


De spreekuren inburgering zijn online. Er vindt een adviesgesprek plaats met een van onze docenten om te kijken wat uw niveau van het Nederlands is, of het Talencentrum de juiste school voor is en zo ja, wat de meest geschikte cursus voor u is. Het gesprek is in het Nederlands of in het Engels.

Het gesprek vindt plaats via Google Meet (beeldbelgesprek). Hiervoor heeft u een laptop nodig. Een smartphone of tablet met de app Google Meet voldoet ook. U ontvangt uiterlijk 15 minuten voor de start van uw afspraak een link naar Google Meet van het Talencentrum.

Let op: voor de cursus 0 naar A2 voor inburgeraars is beheersing van het Engels nodig, vanwege het gebruik van Engels als steuntaal. Als u geen Engels spreekt, kunt u beter contact opnemen met een andere taalschool.

In dit systeem kunt u uw afspraak boeken. Klikt u alstublieft op een beschikbaar tijdslot om uw afspraak te maken.

Heeft u technische vragen? Dan kunt u contact opnemen met talencentrum@rug.nl

Alvast bedankt.

loading graphic